Det vi kan tilbyde

 • Vikarassistance Vikar

  Juridisk ServiceBureau er et godt valg, når I skal bruge vikarassistance. Vi stiller fagrelevante vikarer til rådighed med kort varsel og sørger naturligvis for alt det praktiske.

 • Shortlist Rekruttering

  Vil du være sikker på, at du når de rigtige kandidater i din rekrutteringsproces? En såkaldt 'Shortlist' kan være en god måde at få afdækket markedet på og få kontakt til de relevante kandidater

 • Personalerekruttering Rekruttering

  Juridisk ServiceBureau har mere end 20 års erfaring som den juridiske branches personalepartner i forbindelse med rekruttering af kompetente og specialiserede medarbejdere.

 • Vikaranvisninger Vikar

  En graviditet er normalt en glædelig nyhed, men for en arbejdsplads kan en barslende medarbejder også være kilden til en del panderynker, når den helt rigtige barselsvikar skal findes til jobbet.

 • Håndtering af ansøgninger Rekruttering

  En af udfordringerne i en rekrutteringsproces kan være at holde styr på alle ansøgerne. Ved at benytte vores rekrutteringssystem til håndtering af ansøgere, hjælper vi med alt det praktiske.

 • Uforpligtende søgning i vores CV-banker HR-rådgivning, Rekruttering, Vikar

  Når du er på jagt efter en ny medarbejder, er du altid velkommen til at ringe og fortælle os, hvilken kandidat du søger. Herefter vil vi ganske uforpligtende gennemgå vores CV-banker for relevante kandidater.

 • Markedsafdækning og rådgivning HR-rådgivning, Rekruttering, Vikar

  Som en del af vores rådgivningsydelser tilbyder vi at foretage en omfattende afdækning af markedet ved brug af bl.a. sociale medier, diverse fora for jobsøgende og vores øvrige netværk.

 • Try & Hire – en fleksibel ansættelsesform Rekruttering, Vikar

  Try & Hire-løsninger er en fleksibel og ofte anvendt ansættelsesform. Denne ansættelsesform er en unik mulighed for alle parter for at se hinanden an og vurdere mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

 • Fleksibelt rekrutteringsforløb Rekruttering

  Vi gør, hvad vi kan for at forblive en attraktiv samarbejdspartner, også når I selv tager større andel i rekrutteringsprocessen. Derfor kan separate interviews eller intelligens- og personlighedstests tilkøbes efter behov.

 • HR-management HR-rådgivning

  Juridisk ServiceBureau kan varetage hele eller dele af jeres HR-funktioner. Det kan være en midlertidig eller permanent løsning, hvor HR-driften er outsourcet til os, eller på en specifik opgave, hvor vi varetager HR-projektledelse.

 • Outplacement HR-rådgivning

  Nogle gange kan det desværre være nødvendigt at afskedige medarbejdere. Håndteringen af en sådan afskedigelse er vigtig for, at både virksomheden og den enkelte medarbejder kan komme godt videre.

 • Boost dit stilingsopslag Rekruttering

  Når du har en ledig stilling i din virksomhed, hjælper Juridisk ServiceBureau gerne med at sprede kendskabet til din jobannonce med vores engagerede kandidater - til gavn for både dem og jer.

 • LegalConnect - fokus på jurister Rekruttering

  Vores services i LegalConnect er målrettet rekruttering og vikaransættelse af jurister på advokatkontorer og i juridiske afdelinger i virksomheder. Vores arbejde er baseret på diskretion og fortrolighed i alle forløb.

Back to top