Administrativ assistent • Hovedstaden
 • Albertslund
 • Denne stilling er blevet besat

Hjemmeside HKKF

Interesserer du dig for fagforeningsarbejde og kunne du tænke dig at arbejde med arbejdsskadesager for militærets nuværende og tidligere medarbejdere? Kan du holde styr på datoer, samle tråde og give god og faglig rådgivning, hvor din empati er nøglen i kommunikationen? Så er denne stilling måske noget for dig.

Hærens Konstabel- og Korporalforening er soldaternes fagforening, som siden 1959 har rådgivet militærets personale og forhandler løn- og ansættelsesvilkår med Forsvarsministeriet. I Arbejdsskadeteamet yder de hver dag rådgivning til nuværende og tidligere ansatte i militæret om arbejdsskader, store som små. Det lille team fører sager og tager afgørelser op på politisk plan for på denne måde at sikre, at lovgivningen på området har de tilsigtede konsekvenser. I dag består teamet af en jurist samt en teamleder og der er nu behov for en dygtig administrativ medarbejder.

Om jobbet

Du vil få en nøglerolle i teamet som den, der samler trådene, holder styr på frister og har en god kontakt til og kommunikation med foreningens medlemmer.

Dine primære arbejdsopgaver vil inkludere:

 • At holde styr på frister og datoer i forbindelse med myndighedsafgørelser
 • Besvare eller videresende henvendelser fra medlemmer på såvel telefonen som via mail
 • Håndtere post fra forskellige myndigheder o.lign.
 • Implementere teamets opgaver i sagsstyringssystemet og arbejde innovativt for at optimere arbejdsgange
 • Organisere kommende opgaver i sagsstyringssystemet og løbende vedligeholde skabeloner m.v.
 • Vedligeholde stamdata og medlemsdata m.v.
 • Ad hoc-opgaver

Du vil derudover blive oplært i at håndtere sager fra Forsvarets Personalestyrelse på relevante områder. Du vil få ansvar for egne opgaver og dermed spille en central rolle i den daglige sagshåndtering ligesom du vil være første led, medlemmerne taler med, når de henvender sig. Det er derfor vigtigt, at du kan se dig selv i en rolle, hvor du tager imod henvendelser, viderebringer afgørelser fra myndigheder samt formidler juristens vurdering af sagens udfald og hvilke konsekvenser dette har for medlemmet.

Om dig

Du trives i en rolle, hvor du har et stort ansvar og kan finde løsninger på stort og småt. Du kan gennemskue arbejdsgange og se muligheder for optimering af arbejdsgange ligesom du er fleksibel i forhold til dine opgaver.

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke så vigtig, men vi forventer, at du:

 • Har et stort overblik og forstår at organisere store mængder data på en overskuelig måde
 • Er dygtig til at bruge Microsoft Office-pakken – særligt Excel og Outlook
 • Har god talforståelse
 • Trives med et mix af rutineprægede og selvstændige opgaver
 • Har erfaring med rådgivning såvel telefonisk som skriftligt
 • Er yderst empatisk

Hvis du har erfaring med lignende arbejde, er det en fordel, men ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Trivsel på arbejdspladsen er vigtigt for HKKF og din dagligdag vil derfor være fleksibel og du vil have mulighed for delvist hjemmearbejde. Derudover er den ugentlige arbejdstid 35 timer, som i denne sammenhæng betragtes som en fuldtidsstilling. Den almindelige arbejdstid er 8.30-15.30, men du vil have mulighed for at planlægge din dag, så den passer til dine ønsker – naturligvis med hensyntagen til tidsfastlagte opgaver herunder telefonpasning i telefontiden.

Du vil blive indplaceret på et løntrin, der afspejler din erfaring og dine kompetencer. Der er en fordelagtig pensionsordning ligesom du vil have 5 ugers ferie samt 5 ferie-fri-dage.

Henvendelse og ansøgning

Har denne stilling fanget din interesse, håber vi, du vil søge via linket. Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til rekrutteringskonsulent Stine Rasmussen på telefon 2972 5683 eller mail stiner@servicebureau.dk.

Vær opmærksom på, at ansøgningsmateriale ikke modtages på mail og vi henviser derfor til at benytte linket.

Ansøgninger gennemgås løbende og ansættelse sker, når vi har fundet den rette.

Back to top